Therapieën

Algemene fysiotherapie

Helpt u bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van uw lichamelijke klachten en zorgt ervoor dat u, binnen uw mogelijkheden, optimaal kunt bewegen


Bedrijfsfysiotherapie

Zet zich in voor de gezondheid van medewerkers door het voorkomen of verhelpen van klachten aan het bewegingsapparaat


Bekkenbodemtherapie

Richt zich op klachten in het gebied van het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij mannen, vrouwen en kinderen


Dry Needling

Hierbij worden spierknopen (triggerpoints) ontspannen via het gericht prikken met een dunne naald in deze triggerpoints.


Manuele therapie

Richt zich op het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en de gewrichten.


Sportfysiotherapie

Speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport (als professional of amateur) of wil gaan sporten.